Skip to content Skip to footer

Gospodarstwo w Rusiborzu

Kolejną planowaną inwestycją w gospodarstwie w Rusiborzu jest biometanownia. Start budowy nastąpi wiosną 2024 roku. Inwestycja zakłada, że przy dostarczaniu 2 tysięcy metrów sześciennych biometanu na godzinę, biometanownia będzie w stanie wyprodukować 20 ton bio LNG otrzymywanego z biogazu oraz 40 ton bio CO2 (na potrzeby przemysłu spożywczego) pochodzącego z procesu fermentacji na dobę.

KlientGospodarstwo Rolne PartnerRok2024Share

Leave a comment