Skip to content Skip to footer
Nasza misja

Biogaz Partner jest przodującym, innowacyjnym przedsiębiorstwem, które konsekwentnie kładzie duży nacisk na doskonałość. Specjalizujemy się w kompleksowym planowaniu, projektowaniu, budowie i serwisowaniu biogazowni. Nasze projekty biogazowni wyróżniają się wyjątkową efektywnością produkcji biogazu oraz zaawansowanymi rozwiązaniami technologicznymi. Tworzymy biogazownie, które są ekonomicznie opłacalne, technologicznie zaawansowane i dostosowane do lokalnych warunków środowiskowych. Nasza technologia gwarantuje wysoką efektywność w produkcji biogazu oraz innowacyjność techniczną.

Atutem naszej firmy jest zespół wykwalifikowanych specjalistów z długoletnim doświadczeniem w branży biogazowej. Nasi doświadczeni inżynierowie, technolodzy, eksperci ds. energii oraz ochrony środowiska pracują z pełnym zaangażowaniem, wprowadzając w życie ekologiczne i konkurencyjne koncepcje biogazu. Wybierając Biogaz Partner, możesz mieć pewność, że otrzymasz innowacyjne rozwiązania i kompleksową obsługę na każdym etapie budowy i eksploatacji biogazowni.

Nasza biogazownia w Rusiborzu

Wytworzone ciepło w naszej biogazowni wykorzystywane jest na kilka sposobów:

1. Posiadamy ciepło, które odzyskujemy z gorących spalin podczas spalania gazu ziemnego w kogeneratorach (CHP). Ciepło to zamieniamy w kotle odzysknicowym na parę (900 kg/h), która służy nam do:
a) zasilania w parę pobliską masarnię wraz z jej ogrzewaniem w okresie grzewczym (poprzez wymiennik typu JAD para-woda zlokalizowany w masarni),
b) W okresach braku produkcji w masarni ciepło wrzucamy poprzez wymiennik typu JAD (para-woda) do wewnętrznej sieci ciepłowniczej gospodarstwa do wody grzewczej, która odpowiedzialna jest za ogrzewanie budynków inwentarskich.

Jeżeli z jakiegoś powodu kogeneratory nie będą funkcjonować (przerwa techniczna / awaria) posiadamy w kotłowni kotły parowe na biogaz i LPG, które odpowiedzialne będą za przygotowanie pary na potrzeby masarni.

2. Posiadamy ciepło wysokotemperaturowe z kogeneracji (CHP) o parametrze grzewczym Tz/Tp=85/65 st C, ciepło to wykorzystujemy na trzy różne sposoby:
a) na cele własne – ogrzewanie dwóch zbiorników fermentacyjnych, zbiornika pofermentacyjnego oraz i jednego zbiornika wstępnego,
b) na cele ogrzewania gospodarstwa rolnego – budynków inwentarskich,
c) na cele ogrzewania budynku hali – budynku pomocniczego.

Wewnętrzna sieć ciepłownicza zakładowa została tak zbudowana, że w przypadku rozruchu biogazowni możemy zmienić kierunek przepływu ciepła z gospodarstwa rolnego na biogazownię (w gospodarstwie dodatkowym źródłem ciepła są istniejące kotły na biomasę, których nie zlikwidowano po budowie biogazowni) lub na rozruch zastosować dwa kotły gazowe – one pełnią też funkcję awaryjną w przypadku awarii kogeneratorów i konieczności spalenia biogazu.

3. Posiadamy również ciepło niskotemperaturowe z chłodzenie intercoolera silników kogeneracyjnych o parametrze grzewczym Tz/Tp=45/40 st C, ciepło to wykorzystujemy na dwa sposoby:
a) na cele wstępnego podgrzewu wody, który jest używana do wytworzenia pary w kotle odzysknicowym,
b) na cele nagrzewnicy wodnej ogrzewającej biogaz w układzie osuszania biogazu.