Skip to content Skip to footer
Uzdatnianie biogazu do jakości gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Biogaz Partner oferuje sprawdzone technologie uzdatniania biogazu, które spełniają wymagania Polskich Sieci Gazowych dotyczące jakości gazu ziemnego. Współpracujemy z wiarygodnymi partnerami technologicznymi, zapewniając naszym klientom najwyższą jakość urządzeń technicznych. Nasze rozwiązania są długotrwałe, niezawodne i oferują korzystny stosunek jakości do ceny, dostosowany do realiów polskiego rynku.

Wspólnie z naszymi dostawcami technologii, oferujemy pełen zakres rozwiązań uzdatniania biogazu dostosowanych do warunków przyłączenia, w szczególności wymaganego ciśnienia zatłaczania biogazu do lokalnej sieci gazowej. Nasza oferta obejmuje technologie separacji membranowej, adsorpcji zmiennociśnieniowej (PSA) oraz absorpcji w cieczy (scrubbing process).

Biogaz Partner, we współpracy z renomowanymi partnerami zagranicznymi, gwarantuje, że nasze biometanownie spełniają wymagane polskimi przepisami i normami parametry jakościowe biometanu dostarczanego do sieci.

Co możemy zaoferować naszym klientom?
  • Oferujemy atrakcyjne warunki cenowe, zapewniając naszym klientom korzystne inwestycje.

  • Gwarantujemy szybkie terminy realizacji inwestycji.

  • Zapewniamy pełen nadzór serwisowy, aby zapewnić niezawodność i długotrwałe działanie urządzeń.

  • Nasze technologie pozwalają osiągnąć wysokie stężenie metanu, co zapewnia efektywne wykorzystanie biogazu.

  • Dzięki projektowi technologicznemu dostosowanemu do specyfiki lokalizacji, minimalizujemy koszty eksploatacji biogazowni.

  • Energia cieplna generowana w procesie produkcji biogazu może być efektywnie wykorzystana w procesie produkcyjnym lub na inne cele.

  • Oferujemy opcje odzysku CO2 oraz produkcji paliwa do napędu pojazdów CNG, umożliwiając naszym klientom jeszcze większą elastyczność.