Skip to content Skip to footer
Poferment - naturalny nawóz z biogazowni!

Poferment z biogazowni jest cennym produktem, który można wykorzystać na różne sposoby. Poferment, zwany również jako digestat, to substancja pozostała po procesie fermentacji biomasy w biogazowni. Ma ona wiele zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i przemyśle. W rolnictwie, poferment może być stosowany jako naturalne nawozy organiczne. Jest bogaty w składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor, potas oraz mikroelementy. Dodanie pofermentu do gleby poprawia jej strukturę i płodność, co z kolei wpływa na wzrost roślin i plony. W ten sposób, poferment wspomaga zrównoważone praktyki uprawy, zmniejszając jednocześnie zależność od sztucznych nawozów chemicznych.

W ogrodnictwie, poferment może być wykorzystany jako dodatek do kompostu lub jako składnik do produkcji specjalnych podłoży roślinnych. Dzięki swoim składnikom odżywczym i zdolności do poprawy struktury gleby, poferment pomaga roślinom rosnąć zdrowo i efektywnie. Poferment znalazł również zastosowanie w przemyśle. Może być wykorzystywany do produkcji biogazu lub przetwarzany w biopaliwa. Procesy takie jak fermentacja metanowa lub piroliza mogą przekształcić poferment w cenną energię, której można użyć do zasilania maszyn i urządzeń.

Warto pamiętać, że poferment jest produktem organicznym i nie zawiera szkodliwych substancji chemicznych. Może być stosowany jako ekologiczna alternatywa dla nawozów sztucznych i paliw kopalnych, co przyczynia się do ochrony środowiska. Wnioskiem jest to, że poferment z biogazowni jest cennym zasobem, który można wykorzystać w różnych dziedzinach. Jego zastosowanie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i poprawy efektywności produkcji rolniczej oraz przemysłowej.

Wybierz poferment i zyskaj ponad 50% oszczędności!
  • Rolniku możesz oszczędzić powyżej 50% kosztów nawożenia dzięki zastosowaniu nawozu pofermentu
  • Uzyskasz doskonale zbilansowany
    skład N P K potwierdzony badaniami!
  • Zwiększysz plony na lata!
  • Zyskasz wielowymiarowe poprawienie bonitacji gleby!
ODBIÓR OSOBISTY

odroczona płatność

10 zł/m3

gotówka

9 zł/m3
DOWÓZ
promień do 10 km (1 godzina)

dowóz 10 zł/m3

Poferment:

odroczona płatność

9 zł/m3

odroczona płatność

10 zł/m3

Łącznie:

odroczona płatność

20 zł/m3

odroczona płatność

19 zł/m3
DOWÓZ
promień do 20 km

dowóz 17 zł/m3

Poferment:

odroczona płatność

9 zł/m3

odroczona płatność

10 zł/m3

Łącznie:

odroczona płatność

27 zł/m3

odroczona płatność

26 zł/m3
Sprawdź czy warto?
  • woda gminna 3,5 z/m3

  • wartości według dzisiejszych cen nawozów mineralnych – 42 zł/m3

  • wartości odżywcze – bezcenne

 

Kalkulacja 1 m3 pofermentu w przeliczeniu na nawóz mineralny, wartość składników NPK w m3 pofermentu:

SKŁADNIKI
Azot ogólny
Fosfor
Potas

SKŁAD kg/m3
2,5
1,2
2,5

CENA ZA 1 m3
14,50 zł
9,00 zł
18,50 zł

WARTOŚĆ SKŁADNIKÓW W m3 POFERMENTU: 42,00 zł