Skip to content Skip to footer

Proces produkcji biogazu w biogazowni jest oparty na fermentacji metanowej, w której dostarczany substrat ulega rozkładowi, uwalniając cenny biogaz zawierający metan. Biogaz jest następnie przekierowywany do kogeneratora, gdzie jest wykorzystywany do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Alternatywnie, może być poddany procesowi oczyszczania, aby uzyskać biometan, który może być wprowadzony do sieci energetycznej lub poddany dalszej konwersji na BIO LNG lub BIO CNG.

Warto również podkreślić, że po zakończeniu fermentacji pozostaje poferment, czyli cenna pozostałość po przetworzonym substracie. Poferment doskonale sprawdza się jako naturalny nawóz, wspierając tym samym zrównoważone praktyki uprawy.

Czas budowy i uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń dla biogazowni jest zależny od wielu czynników, takich jak moc instalacji, charakterystyka terenu oraz wykorzystywana technologia. Przykładowo, dla biogazowni o mocy 0,499 MW czas budowy wynosi około 8 miesięcy, jednak należy dodać do tego około 4 miesiące na uzyskanie odpowiednich pozwoleń. W przypadku biogazowni o mocy przekraczającej 0,5 MW, wymagany jest raport środowiskowy, co dodatkowo wydłuża czas procesu.

Nasze projektowane biogazownie charakteryzują się w pełni zautomatyzowanym procesem produkcji biogazu. Dodatkowo, oferujemy kompleksową opiekę technologiczną, zapewniając, że cały proces przebiega maksymalnie efektywnie. Naszym priorytetem jest zapewnienie właścicielom biogazowni wsparcia na każdym etapie działalności.

Głównym obowiązkiem właściciela biogazowni jest dostarczanie substratu, który będzie poddawany procesowi fermentacji, oraz zagospodarowanie pozostałości pofermentu. Pozostając w stałym kontakcie, zapewnimy profesjonalne wsparcie i doradztwo, aby zapewnić optymalne funkcjonowanie biogazowni oraz maksymalizować korzyści wynikające z produkcji biogazu.