Skip to content Skip to footer

Gospodarstwo w Rusiborzu

Inwestycja zakładała budowę biogazowni rolniczej o mocy 1 MW, która wykorzystuje odpady z własnego gospodarstwa rolnego oraz zakładu przetwórstwa mięsnego. Wygrana w listopadzie 2018 aukcja OZE gwarantuje stały przychód na najbliższe 15 lat.

KlientGospodarstwo Rolne PartnerKiedyStyczeń, 2023Share