Skip to content Skip to footer

Biogazownia rolnicza – od czego zacząć? Jak działa? Jakie są korzyści?

Biogazownia rolnicza to instalacja, w której przetwarza się biomasy rolnicze, takie jak resztki roślinne, obornik, gnojowica czy odpady spożywcze, w celu produkcji biogazu. Biogaz jest gazem o wysokiej zawartości metanu, który może być wykorzystywany jako paliwo do produkcji energii elektrycznej, ciepła lub jako paliwo dla pojazdów.

Aby rozpocząć budowę biogazowni rolniczej, oto kilka kroków, które można podjąć:
 1. Planowanie: Przeprowadź badanie wykonalności, aby ocenić potencjał surowcowy, takie jak dostępność biomasy rolniczej i ilość odpadów, które można przetworzyć. Przygotuj również biznesplan, który określi inwestycje, koszty operacyjne i przewidywane zyski.
 2. Technologia: Wybierz odpowiednią technologię biogazową, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom. Istnieje wiele różnych rodzajów reaktorów biogazowych, takich jak reaktory kiszkowe, beztlenowe czy szlamowe, które różnią się pod względem efektywności i rodzaju biomasy, którą można przetworzyć.
 3. Infrastruktura: Skompletuj niezbędne urządzenia, takie jak reaktor biogazowy, separator substratów, silnik generujący energię elektryczną, a także systemy magazynowania i dystrybucji biogazu. Pamiętaj także o odpowiedniej izolacji i ochronie przed wyciekami.
 4. Pozwolenia i regulacje: Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi budowy i eksploatacji biogazowni rolniczej. W niektórych jurysdykcjach mogą być wymagane pozwolenia środowiskowe i inne formalności.
 5. Dostawa biomasy: Nawiąż kontakt z lokalnymi rolnikami, aby uzyskać regularne dostawy biomasy rolniczej. Możesz negocjować umowy na dostawę obornika, gnojowicy lub innych resztek roślinnych.
Jak działa biogazownia rolnicza?
Proces w biogazowni rolniczej obejmuje kilka etapów:
 1. Przygotowanie biomasy: Surowce organiczne, takie jak obornik, gnojowica i resztki roślinne, są rozdrabniane i przygotowywane do procesu fermentacji.
 2. Fermentacja: Biomasa jest umieszczana w reaktorze biogazowym, gdzie pod wpływem bakterii w warunkach beztlenowych zachodzi proces fermentacji. W wyniku tego procesu powstaje biogaz, głównie w postaci metanu i dwutlenku węgla.
 3. Przetwarzanie biogazu: Wytworzony biogaz jest oczyszczany z zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla, wilgoć czy siarkowodór. Może być również poddawany procesowi kondensacji w celu uzyskania wysokokalorycznego biometanu.
 4. Wykorzystanie biogazu: Biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i ciepła za pomocą silnika spalinowego lub turbiny gazowej. Może być również przetwarzany na biometan i wykorzystywany jako paliwo do pojazdów.
Korzyści z biogazowni rolniczych:
 1. Produkcja energii odnawialnej: Biogaz jest odnawialnym źródłem energii, które może zastępować tradycyjne paliwa kopalne, przyczyniając się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenia wpływu na środowisko.
 2. Utylizacja odpadów: Biogazownie rolnicze umożliwiają przetwarzanie różnych rodzajów odpadów organicznych, takich jak obornik czy resztki roślinne, które w przeciwnym razie mogłyby być problemem środowiskowym. Przetworzenie tych odpadów pozwala na ich efektywne wykorzystanie i zmniejsza ilość odpadów składowanych na wysypiskach.
 3. Dodatkowe źródło dochodu: Biogazownia rolnicza może generować dodatkowe źródło dochodu dla rolników. Można sprzedawać wytworzony biogaz lub energię elektryczną na rynku lub korzystać z niej w swojej działalności rolniczej.
 4. Ulepszanie jakości gleby: Pozostałości po procesie fermentacji, takie jak digestat, mogą być wykorzystane jako nawóz organiczny, który wpływa pozytywnie na strukturę i skład chemiczny gleby.
 5. Zwiększenie niezależności energetycznej: Korzystanie z biogazu jako lokalnego źródła energii daje możliwość zwiększenia niezależności energetycznej i zmniejszenia zależności od importu paliw.

Biogazownie rolnicze mogą przynieść wiele korzyści, zarówno dla rolników, jak i dla środowiska. Jednak przed rozpoczęciem takiego przedsięwzięcia zaleca się dokładne zbadanie aspektów technicznych, ekonomicznych i regulacyjnych oraz skonsultowanie się z odpowiednimi ekspertami.